Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Referat Organizacyjno - Obywatelski
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Organizacyjno - Obywatelski, bieżące, menu 91 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjno - Obywatelski

Referat Organizacyjno - Obywatelski

Symbol: RO

Nazwa: Referat Organizacyjno - Obywatelski

Komórka nadrzędna: Sekretarz Gminy 

mgr Edyta Skałbana

Kierownik Referatu

Telefon: 44 616 00 81 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 11

mgr Marta Banaszczyk

Inspektor ds. Organizacyjno - Kadrowych

Telefon: 44 616 00 97 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, parter, pok. Nr 1

mgr inż. Michał Mędrzycki

Starszy Informatyk

Telefon: 44 616 00 99  Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 20

mgr Joanna Senderecka

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Działalności Gospodarczej

Telefon: 44 616 00 98 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, parter, pok. Nr 2

mgr Monika Pyć-Dróżdż

Podinspektor ds. Profilaktyki Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Telefon: 44 616 00 98 Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, parter, pok. Nr 2 

Do zadań Referatu należy:

 1. Zapewnienie sprawnej obsługi organów Gminy i funkcjonowania Urzędu.
 2. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i obsługa prawna Urzędu.
 4. Prowadzenie centralnych rejestrów aktów prawnych, w tym zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego i kierownika jednostki.
 5. Prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych związanych z kierownikami jednostek organizacyjnych.
 6. Gospodarowanie etatami i funduszem płac, prowadzenie spraw doskonalenia zawodowego, naboru i oceny kadr.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją robót publicznych, prac interwencyjnych, staży absolwenckich i praktyk zawodowych.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
 9. Koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji.
 10. Prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi, wewnętrznymi i zarządzaniem ryzykiem.
 12. Prowadzenie kancelarii, archiwum i biblioteki Urzędu.
 13. Wdrażanie nowoczesnych metod i technik pracy w Urzędzie.
 14. Prowadzenie strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
 15. Koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej.
 16. Koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu.
 17. Administrowanie siecią teleinformatyczną i archiwizacją danych.
 18. Wdrażanie i monitorowanie zabezpieczeń danych osobowych.
 19. Ewidencjonowanie systemów i programów komputerowych użytkowanych w Urzędzie.
 20. Zapewnienie przestrzegania praw autorskich przy używaniu oprogramowania informatycznego.
 21. Realizacja zadań z zakresu łączności i telekomunikacji.
 22. Nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej skrzynki podawczej.
 23. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego i teledozoru.
 24. Prowadzenie centralnego rejestru udostępniania danych osobowych.
 25. Obsługa wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, referendów oraz wyborów ławników.
 26. Współudział w organizowaniu wyborów do izb rolniczych oraz w organizacji spisów powszechnych.
 27. Administrowanie obiektem Urzędu, w tym również zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.
 29. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 30. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 31. Koordynowanie zadań z zakresu profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.
 32. Prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu osobowego.
 33. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 34. Wydawanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych.
 35. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie Gminy.
 36. Współpraca z organami bezpieczeństwa publicznego i sprawiedliwości.
 37. Sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu.
 38. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego.
 39. Prowadzenie spraw socjalnych załogi.
 40. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 41. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców.
 42. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o zgromadzeniach.
 43. Prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 44. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 45. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-kulturalnym Gminy.
 46. Koordynowanie działań związanych z wydawnictwami Gminy.
 47. Organizowanie konkursów promujących walory Gminy.
 48. Utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu.
 49. Organizowanie spotkań Wójta promujących Gminę z przedstawicielami organów administracji i biznesu.

Metryka

sporządzono
2015-09-17 przez Magdalena Wspaniała
udostępniono
2015-09-17 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-29 15:05 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2114
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.