Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Organizacja Urzędu Gminy Sekretarz Gminy Grabica
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sekretarz Gminy Grabica, bieżące, menu 89 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sekretarz Gminy Grabica

Sekretarz Gminy Grabica

Nazwa: Sekretarz Gminy Grabica
Telefon: 44 616 00 81
Miejsce Urzędowania: Urząd Gminy w Grabicy, I piętro, pok. Nr 11

Komórka nadrzędna: Wójt Gminy

Komórki podległe:

 • Referat Organizacyjno - Obywatelski
 • Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
 • Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum
mgr Edyta SkałbanaSekretarz Gminy Grabica

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad zgodną z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi organizacją pracy Urzędu i obsługą mieszkańców.
 2. Opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń określających zasady i tryb funkcjonowania Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z podziałem komórek organizacyjnych Urzędu na stanowiska pracy wraz z opisem i zakresem obowiązków.
 4. Opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników i kierowników jednostek podporządkowanych.
 5. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem kodeksu etyki w Urzędzie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym, naborem i oceną kadr.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad wysyłania, przyjmowania i obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacją.
 8. Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie.
 9. Kształtowanie sprawnego systemu informacji i komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu aktów prawnych.
 10. Prowadzenie spraw Urzędu związanych z dopuszczaniem pracowników do przetwarzania danych osobowych, przygotowaniem i zgłaszaniem do rejestracji zbiorów, szkoleniem i kontrolą przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Koordynacja działań w zakresie komunikacji społecznej - współpracy z mediami, aktualizacji strony internetowej Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.
 12. Nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i interpelacji radnych.
 13. Realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
 14. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej Komisji oraz nadzór nad realizacją uchwalonych aktów prawnych.
 15. Organizacja współpracy i obsługi jednostek pomocniczych Gminy.
 16. Nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów z zakresu informatyzacji oraz nowych technik obsługi klientów Urzędu.
 17. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu i nadzór nad realizacją wydatków.
 18. Nadzór nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie.
 19. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi, referendami i powszechnym spisem ludności, spisem rolnym oraz wyborami do izb rolniczych.
 20. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady oraz zarządzeń i upoważnień Wójta.

mgr Edyta Skałbana - Sekretarz Gminy Grabica

Metryka

sporządzono
2015-09-17 przez Magdalena Wspaniała
udostępniono
2015-09-17 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-29 14:58 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1672
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.