Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Dróg i Gospodarki Komunalnej Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego , bieżące, menu 441 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek zostaje rozpatrzony w drodze decyzji, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Ireneusz Wojciechowski

Kierownik ds. utrzymania dróg i gospodarki komunalnej

pok. nr 18

tel. 44/616 - 11 – 80

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

  1. art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.)

2. § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. 2016 poz. 1264 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy załączyć dodatkowo:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej;

- projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

 

Opłaty administracyjne:

Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej stawka wynosi:

1.przy zajęciu do 20% szerokości 4,00 zł

2.przy zajęciu od 20% do 50% szerokości 5,00 zł

3.przy zajęciu powyżej 50% szerokości 8,00 zł

4. Przy zajęciu poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych stosuje się stawki z podpunktu 1, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1mË› pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

5. Za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka opłaty za 1m2 wynosi 0,20 zł.

 

Wniosek

Metryka

sporządzono
2020-10-20 przez
udostępniono
2020-10-20 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2020-10-20 13:44 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
398
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.