Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Gmina Grabica Podatki i opłaty Podatek rolny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny, bieżące, menu 33 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek rolny

Podatek rolny

Podmiot

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
- właścicielami gruntów
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot

 

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Termin powstania

 

Dzień, miesiąc, rok

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r. ( M. P.  z 2022 r. poz. 995 ).

Uchwała Nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Grabica z dnia 29 listopada 2022 r. w W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2023 roku ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 7363)

Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym. (Załączniki Nr 5 – 8)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105).

 

Terminy opłat

 

Podatek rolny płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Wysokość opłat

UWAGA!

 

Stawki podatku rolnego na 2023 r. uległy zmianie i wynoszą:
- 151,00 z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych,
- 302,00 zł z 1 ha fizycznych użytków rolnych w nieruchomościach o powierzchni do 1 ha użytków rolnych.

Wzory formularzy

 

dla osób fizycznych:

IR-1 - informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegąjacych opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

dla osób prawnych:

DR-1 deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Metryka

sporządzono
2015-09-17 przez
udostępniono
2015-09-17 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2023-01-16 09:30 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1718
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.