Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , bieżące, menu 188 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Opis

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydawane jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia organowi kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

 

Tomasz Cygan

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych

 

tel. 44/616-11-25 wew. 31


Podstawa prawna:
art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na  prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
2. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za   składanie fałszywych zeznań.
3.  Dokumenty wynikające z Uchwały Rady Gminy Grabica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Grabica.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Miejsce złożenia dokumentu:
- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Grabicy
Grabica 66
97-306 Grabica
- bezpośrednio:
Kancelaria Urzędu Gminy w Grabicy, parter

Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616 zł

 

Wzór wniosku

Metryka

sporządzono
2015-11-04 przez
udostępniono
2015-11-04 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2022-04-13 09:16 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
893
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.