Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, bieżące, menu 183 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Opis
 

Termin i sposób załatwiania sprawy: Decyzja Wójta Gminy Grabica
Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i uzyskania uzgodnień organów opiniujących.

Jednostka odpowiedzialna:

Tomasz Cygan

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Usług Komunalnych

tel. 44/616-11-25 wew. 31


Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Podstawa prawna
  Art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
Uwaga: w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.

Miejsce złożenia dokumentu:


- za pośrednictwem poczty na adres:Urząd Gminy w Grabicy; 97- 306 Grabica
- bezpośrednio:
   Kancelaria  Urzędu Gminy w Grabicy (Parter)

Opłaty
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł
- przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby - 105,00 zł
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł
Opłatę dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku.

Wniosek

Karta informacyjna

Metryka

sporządzono
2015-11-04 przez
udostępniono
2015-11-04 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2022-04-13 09:12 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1152
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.