Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, bieżące, menu 181 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Opis
  Termin i sposób załatwienia sprawy:Zatwierdzenia lub odmowa podziału nieruchomości następuje w drodze decyzji Wójta, w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta w Grabicy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni w Sekretariacie Urzędu.

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy
Podstawa prawna
  Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
  Wymagane dokumenty:1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością), posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (poświadczony odpis z księgi wieczystej).
3. Wypis z ewidencji gruntów.
4. Wstępny projekt podziału nieruchomości, sporządzony na aktualnej mapie, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanego przez uprawnionego geodetę).
5. Opinia wydana w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy.
6. Protokół z przyjęcia granic.
7. Wykaz zmian gruntowych.
8. Wykaz sychronizacyjny.
9. Mapa z projektem podziału.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy (Parter)
Opłaty
  Nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek - podział nieruchomości

Metryka

sporządzono
2015-11-03 przez
udostępniono
2015-11-03 00:00 przez Magdalena Wspaniała
zmodyfikowano
2019-04-25 14:19 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1166
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.