Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Opinia dotycząca wstęnego podziału nieruchomości, wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opinia dotycząca wstęnego podziału nieruchomości, wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki, bieżące, menu 176 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Opinia dotycząca wstęnego podziału nieruchomości, wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Opinia dotycząca wstęnego podziału nieruchomości, wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Opis
  Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w drodze postanowienia, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy;
Zaświadczenie zostaje wydane nie później niż w ciągu 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna: mgr inż. Zbigniew Kałużny
inspektor ds. Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 22
tel. 044/616-11-78

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Grabicy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna
  -- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)
- opłata skarbowa - ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)
Wymagane dokumenty
  - wniosek o wydanie postanowienia w sprawie opinii wstępnego projektu podziału,
- wstępny projekt podziału,
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

Miejsce złożenia dokumentów:
Za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Grabicy
97 - 306 Grabica 

Bezpośrednio: Kancelaria Urzędu Gminy w Grabicy (Parter)

Opłaty
  Opłaty skarbowe:
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:
Opłata od zaświadczenia o przeznaczeniu terenu - 17zł
Wydanie opinii dotyczącej wstępnego projektu podziału nieruchomości - nie podlega opłacie skarbowej
Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE Urzędu Gminy lub na rachunek:
Urząd Gminy Grabica 97-306 Grabica
22 8973 0003 0090 0090 0068 0001 z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.

Opłaty administracyjne: Bez opłat

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie opinii wstęnego projektu podziału

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Metryka

sporządzono
2015-11-03 przez
udostępniono
2015-11-03 00:00 przez Magdalena Wspaniała
zmodyfikowano
2019-04-25 14:16 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1150
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.