Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Urząd Stanu Cywilnego Zmiana imion i nazwisk
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zmiana imion i nazwisk, bieżące, menu 171 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zmiana imion i nazwisk

Zmiana imion i nazwisk

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek składa się do wybranego kierownika USC. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska lub imienia mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP ze wskazaniem kierownika, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka:

  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, wnioskodawca wskazuje urzędy stanu cywilnego w kraju przechowujące akty stanu cywilnego, w których ma być dokonana zmiana.

 Procedura zmiany imienia jest analogiczna jak procedura zmiany nazwiska.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że

  • drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko.

Zgoda na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

​Termin realizacji

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie DECYZJI po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie podania.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Tryb odwoławczy

​Wojewoda Łódzki za pośrednictwem USC.

Opłaty

Opłata skarbowa - 37 zł

Wymagane dokumenty

Podanie zawierające uzasadnienie zmiany (podanie wg szablonu art.11 ust o zmianie imienia i nazwiska)

• Wskazanie aktów stanu cywilnego, w których zmiana ma zostać naniesiona (dotyczy osoby, której zmiana dotyczy).

• Jeżeli zmiana ma się rozciągać na małoletnie dzieci, to również należy wskazać, gdzie znajdują się akty dotyczące małoletnich dzieci.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska  (tj. Dz. U. 2020.707),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 ze zm.).

 

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-02-08 13:01 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
880
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.