Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Urząd Stanu Cywilnego Przyjmowanie dok. niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Sporządzanie aktów małżeństw i udzielanie ślubów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przyjmowanie dok. niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Sporządzanie aktów małżeństw i udzielanie ślubów, bieżące, menu 165 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przyjmowanie dok. niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Sporządzanie aktów małżeństw i udzielanie ślubów

Przyjmowanie dok. niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Sporządzanie aktów małżeństw i udzielanie ślubów

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

  • Konieczne jest osobiste stawiennictwo nupturientów, którzy składają zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed wybranym przez siebie kierownikiem USC.​
  • Składanie dokumentów do ślubu – od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego.
  • Zaświadczenie wydane przez wybranego kierownika USC do zawarcia ślubu wyznaniowego jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.
  • Obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim dokumenty do ślubu i oświadczenia woli o zawarciu związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.
  • Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język  polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Termin realizacji:

Sporządzenie aktu małżeństwa cywilnego następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym kierownik USC przyjął oświadczenia.

Sporządzenie aktu małżeństwa konkordatowego następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia od duchownego, przed którym zostały złożone oświadczenia.

Opłaty:

- opłata za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

- opłata za ślub poza lokalem                   - 1000 zł

 

UWAGA: Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa wnosi się na konto właściwego USC, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

 Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński  

Wskazanie, w których urzędach stanu cywilnego zostały sporządzone:

• Akty urodzenia osób zamierzających zawrzeć związek małżeński           

• Akt małżeństwa z adnotacja o rozwodzie (dotyczy osób rozwiedzionych)          

• Akt zgonu byłego małżonka (dotyczy wdowy lub wdowca)       

• Potwierdzenie wniesienia opłaty        

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:

  • Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
  • Złożyć odpis aktu urodzenia
  • Jeśli jest rozwiedziony(a) lub wdowiec(a) złożyć dokument potwierdzający ten fakt
  • Złożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo). Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Ślub poza lokalem – po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem USC. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej  formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych. Kierownik może dokonać wcześniejszej oceny miejsca wskazanego przez nupturientów i podjąć decyzję o możliwości przeprowadzenia ceremonii.

   

 

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-02-08 09:57 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
947
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.