Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Finansowo - Podatkowy Podatek rolny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny, bieżące, menu 162 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek rolny

Podatek rolny

Referat Finansowo - Podatkowy - Górna Ewa, Krzaczyńska-Maciążak Monika

OPIS

   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Wójt Gminy Grabica wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku, która doręczona jest podatnikowi na 14 dni przed terminem płatności.

Informacje dodatkowe. 

 1. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Podatek płatny jest w czterech ratach i następujących terminach: do 15 marca, 15 maja, 15września i 15 listopada roku podatkowego.
  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (do 15 marca).
 3. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

 Odwołanie:

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 Ulgi: 

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku rolnego w postaci:

       - umorzenia zaległości podatkowej,

      - odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

      - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za

        za zwłokę,

      - ulgi inwestycyjnej,

      - ulgi z tytułu nabycia gruntów.

     2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

 

 Odwołanie:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie      

     14 dni od daty jej doręczenia.

 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek – piątek  godz. 7.30 – 15.30.

 

PODSTAWA  PRAWNA

Podatek:

 

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 333)
 2. Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. ( M. P. z 2023 r. poz. 1129 ).
 3. Uchwała Nr XLVI/347/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2024 roku ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 10471)
 4. Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym - Załącznik Nr 6 ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2015 r., poz. 5410).

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105).

 Ulgi:

 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383)
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 333)

 

Zastosowanie ulg w spłacie podatku na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.743).

 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz złożony przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
 2. Do wglądu akt notarialny – w przypadku nabycia lub zbycia.

 

 Ulga w opłacie podatku.   

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę.
 3. Ulga inwestycyjna – rachunki o wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę – modernizację budynku inwentarskiego.
 4. Ulga z tytułu nabycia gruntów – akt notarialny potwierdzający kupno gruntów.

 

FORMULARZE

dla osób fizycznych:

IR-1 - informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegąjacych opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

dla osób prawnych:

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

       Zał.:

 

Uchwała Nr XLVI/347/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 30 listopada 2023 r.       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2024 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 10471).

 

 

 

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez Monika Krzaczyńska - Maciążak
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-11 10:17 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1253
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.