Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Finansowo - Podatkowy Podatek leśny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek leśny, bieżące, menu 159 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek leśny

Podatek leśny

Referat Finansowo - Podatkowy - Górna Ewa, Krzaczyńska-Maciążak Monika

OPIS

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Wójt Gminy Grabica wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku, która doręczona jest podatnikowi na 14 dni przed terminem płatności. 

 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek płatny jest w terminach:

do 15 marca, 16 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (do 16 marca).

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Odwołanie:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje  jej wykonania.

 

Ulgi:

Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:

- umorzenia zaległości,

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku,

- odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za      

  zwłokę.

Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

 

Odwołania:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek – piątek     godz.7.30  -  15.30.

 

                                                        PODSTAWA  PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

2Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (M.P. z 2023 r., poz. 1130)

3.Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym - Załącznik nr 10 ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2015 r., poz. 5519).

4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126).

 

Ulgi:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Podatek leśny

Wypełniony formularz, złożony przez osoby fizyczne  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistnieniu zmian.

Do wglądu akt notarialny – w przypadku nabycia  lub zbycia.

 

Ulgi w opłacie podatku:

Wniosek wraz z uzasadnieniem.

Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę        

 

                                            FORMULARZE:

dla osób fizycznych:

 

IL-1 - informacja o lasach

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

dla osób prawnych:

 

DL-1    Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

 

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez Monika Krzaczyńska - Maciążak
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2024-01-11 10:21 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1027
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.