Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Wydanie, wymiana lub utrata dowodu osobistego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie, wymiana lub utrata dowodu osobistego, bieżące, menu 153 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydanie, wymiana lub utrata dowodu osobistego

Wydanie, wymiana lub utrata dowodu osobistego

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Joanna Senderecka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Opis

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium  jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty należy wymienić:

1.W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie.

2.W razie upływu jego ważności w terminie nie później niż 30 dni przed upływem ważności dokumentu.

3.W razie uszkodzenia, utraty lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument niezwłocznie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w terminie 1 miesiąca

Forma załatwienia sprawy

Dowód osobisty

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa się w organie dowolnej gminy

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Wniosek składa się w formie pisemnej(osobiście) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

2.Do wniosku załącza się kolorową aktualną ( wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) fotografię o wymiarach 35mmx45mm obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barkó1)w, tak aby twarz zajmowała 70-80%  fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przestawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Wydanie lub wymiana dowodu osobistego odbywa się bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki

Podstawa prawna

1.Ustawa  z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

2.Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Informacje dodatkowe

Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania.

Jeżeli dowód osobisty zostanie wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia termin ważności dowodu osobistego wynosi 5 lat.

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty w celu unieważnienia dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:38 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1090
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.