Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego, bieżące, menu 152 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Joanna Senderecka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opis

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązana wymeldować się w urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego albo czasowego osoba dokonuje: -  w formie pisemnej na formularzu w urzędzie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, - w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego poprzez zameldowanie w nowym miejscu pobytu.

Informacje dodatkowe

1. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszport.

2. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej

Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu może złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny do lokalu oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Na żądanie wnioskodawcy zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które zostaje zakończone decyzją.

W przypadku udowodnienia nie przebywania osoby w spornym lokalu następuje wydanie decyzji o wymeldowaniu.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

W przypadku wszczęcia postępowania – w terminie określonym przez Kpa.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411),

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub paszport

2. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

    lub odpowiednio  „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

Opłaty

Decyzja o wymeldowaniu w drodze administracyjnej – 10 zł

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 17 zł

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:38 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
995
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.