Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, bieżące, menu 151 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Monika Pyć-Dróżdż

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta  w ramach limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonego przez Radę Gminy.

Rada Gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

Zezwolenia wydawane są oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych    zawierających:

-          do 4,5 %  zawartości alkoholu oraz na piwo,

-          powyżej 4,5 %  do  18 % zawartości alkoholu  ( z wyjątkiem piwa)

-          powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia.
 2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres.
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Przedmiot działalności gospodarczej.
 5. Adres punktu sprzedaży
 6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych.

 Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub

odpis z rejestru przedsiębiorców.

        2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu

     stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

       3. Decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Termin załatwienia:

-  30 dni.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży  w roku poprzednim  lub niedokonania opłaty w terminie.

Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

              - 525 zł. - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

              - 525 zł. -  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),

              - 2.100 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

    Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

         Przedsiębiorcy,  u których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1)  37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa                                     

    – wnoszą opłatę  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 - wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

    – wnoszą opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487 z późn.  zm.)

 

Wnioski:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -,,A" zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -,,B" zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -,,C" zawierających powyżej 18% alkoholu

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -,A" zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -,,B" zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -,,C" zawierających powyżej 18% alkoholu

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:37 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
744
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.