Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców, bieżące, menu 149 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Joanna Senderecka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Komunikat o zmianach w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL/rejestrów mieszkanców

 

Opis

Dane z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

1)    organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2)    Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Organom wyborczym i strażom gminnym(miejskim);

3)    komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4)    państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5)    Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane mogą być udostępnione:

1)    osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2)    jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3)    innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny  w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Dane udostępnia się na pisemny wniosek. Nie mogą być one wykorzystywane w innym celu, niż wskazany we wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie,  jeśli wymaga wyjaśnienia nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( tekst jedn. Dz.U.    z 2016 r. poz. 836),
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U.   z 2017 r. poz. 2482).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych

Opłaty

Udostępnienie danych – 31,00 zł

Opłatę wpłaca się na konto podstawowe urzędu gminy. Stanowi ona dochód budżetu państwa.

Wniosek o udostępnienie danych

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:37 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
965
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.