Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Informacje Sprawy Obywateli Referat Organizacyjno - Obywatelski Ewidencja działalności gospodarczej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ewidencja działalności gospodarczej, bieżące, menu 147 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Joanna Senderecka

Opis

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie zintegrowanego wniosku  o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1, który jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Rejestracji podlega: - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zakresie danych podlegających wpisowi), - zawieszenie działalności gospodarczej, - wznowienie działalności gospodarczej, - wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu następnego dnia roboczego

Forma załatwienia sprawy

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

Działalność gospodarczą można zarejestrować w następujący sposób:

1.osobiście lub przez pełnomocnika (na podstawie ważnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa wskazanego przy rejestracji działalności gospodarczej) w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie Polski.

2.listownie – w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu.

W przypadku właściwie sporządzonego wniosku urzędnik przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przekazuje do CEIDG.

3.elektronicznie – za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

- jeżeli wniosek zostanie podpisany podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego – wpis następuje bezpośrednio po podpisaniu,

- jeżeli przedsiębiorca nie posiada podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego jest zobowiązany stawić się w dowolnym urzędzie miasta/gminy w terminie 7 dni od dnia wypełnienia dokumentu elektronicznego cele podpisania go przez urzędnika po wcześniejszym sprawdzeniu.

Określenie przedmiotu wykonywanej działalności następuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD.

Symbole PKD można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl lub na stronie CEIDG: www.ceidg.gov.pl

Opłaty

Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej do CEIDG są zwolnione z opłaty.

Informacje dodatkowe

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Nie podlega wpisowi do CEIDG działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Wpis do CEIDG zawiera dane ewidencyjne i dane informacyjne.

Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zmiany danych ewidencyjnych wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wzowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej.

W przypadku zmiany danych informacyjnych przedsiębiorca może zmienić te dane w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie.                                                                                                       

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Metryka

sporządzono
2015-09-22 przez
udostępniono
2015-09-22 00:00 przez Wspaniała Magdalena
zmodyfikowano
2021-11-19 09:35 przez Wspaniała Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1215
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.