Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Grabica
Menu góra
Strona startowa Jednostki Gminy Jednostki organizacyjne Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Brzozie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Brzozie, bieżące, menu 119 - BIP - Gmina Grabica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Brzozie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Brzozie

dyrektor: mgr inż. Jarosław Janczak

Miejscowość: Brzoza 18
Poczta: 97-306 Grabica
Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski

Telefon: (44) 646-20-13
E-Mail: spbrzoza@op.pl

Czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.20 - 16.00
Zakres działania: 1. Zakres działania:
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- realizuje prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
- wspomaga wychowawczą rolę rodziny, dostosowuje treści metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej,
- umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
- rozszerza wiedzę poprzez pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
- organizację szkolnych konkursów przedmiotowych m. in. z języka polskiego, matematyki, plastyki i Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa uczniów w konkursach na szczeblu rejonu powiatu i województwa,
- umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
- umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej W celu realizacji powyższego, gdy lekcja katechezy wypada w środku planu lekcyjnego ucznia nie uczęszczającego na lekcję religii kieruje się pod opiekę wychowawcy,
- udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W realizacji powyższego zadania zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, a w szczególności wychowawców klas, do korzystania z pomocy ze strony właściwych placówek specjalistycznych,
- organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i korzystanie z innych zajęć nie zabronionych przez lekarza,
- umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie w ramach posiadanych przez szkołę środków własnych indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
- umożliwienie, na wyraźne pisemne życzenie rodziców uczniów skierowane do dyrekcji szkoły, zorganizowania odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
- szkoła wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów, odpowiednio do ich wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w naszej szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny

2. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Samorząd Uczniowski
d) Rada Rodziców

3. Skład osobowy:

a) Rada pedagogiczna:

Przewodniczący - mgr inż. Jarosław Janczak - n-l matematyki i informatyki
mgr Anna Fronk - n-l nauczania zintegrowanego
mgr Anna Tarnawska - n-l nauczania zintegrowanego
mgr Magdalena Krasoń - n-l nauczania zintegrowanego
mgr Ewa Lada - n-l wychowania przedszkolnego
mgr Elżbieta Pietraszczyk - n-l jęz. polskiego i historii
mgr Zofia Barańska - n-l jęz. angielskiego i biblioteki
mgr Małgorzata Piekarska - n-l przyrody
mgr Joanna Kępka - n-l matematyki, wych. fizycz.
mgr Elżbieta Pawlikowska - n-l religii
mgr Magdalena Pawłowska - n-l muzyki, plastyki i techniki

b) Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący - Igor Jędrych kl. VI
Zastępca - Karolina Łuczyńska kl. VI
Skarbnik - Magdalena Cieślak kl. V

c) Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący - Renata Pirek
Za-ca Przewodniczącego - Wioletta Hoffer
Sekretarz - Ewa Cieślak
Skarbnik - Gabriela Jędrych
Członek - Aleksandra Nieśmiałek

d) Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Przewodniczący - Iwona Bielecka
Członek - Agnieszka Tarnowska
Członek - Agnieszka Danielak
 
Statut Szkoły Podstawowej w Brzozie

Uchwała z dn. 16.09.2008 r. w spr. zmian w statucie szkoły

Uchwała z dn. 23.09.2009 r. w spr. zmian w statucie szkoły

Metryka

sporządzono
2015-09-24 przez
udostępniono
2015-09-24 00:00 przez Michał Mędrzycki
zmodyfikowano
2015-09-24 14:35 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1828
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.