Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony 'Podatek rolny'Referat Finansowo - Podatkowy - Franas Mirosława, Zajdel Bożena

OPIS

   Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Wójt Gminy Grabica wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku, która doręczona jest podatnikowi na 14 dni przed terminem płatności.

Informacje dodatkowe. 

 1. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Podatek płatny jest w czterech ratach i następujących terminach : do 15 marca, 15 maja, 15września i 15 listopada roku podatkowego.
  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (do 15 marca).
 3. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

 Odwołanie:

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 Ulgi: 

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku rolnego w postaci:

       - umorzenia zaległości podatkowej,

      - odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

      - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za

        za zwłokę,

      - ulgi inwestycyjnej,

      - ulgi z tytułu nabycia gruntów.

     2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.


 Odwołanie:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie      

     14 dni od daty jej doręczenia.

 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek – piątek  godz. 7.30 – 15.30.

 

PODSTAWA  PRAWNA

Podatek:

 

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.
 2. Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1004).
 3. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Grabica z dnia 23 listopada 2018 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2019 roku ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 6690)
 4. Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym - Załącznik Nr 6 ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2015 r., poz. 5410).

 Ulgi :

 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 1892 z późn. zm.)

 

Zastosowanie ulg w spłacie podatku na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.362 z późn. zm.).

 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz złożony przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
 2. Do wglądu akt notarialny – w przypadku nabycia lub zbycia.

 

 Ulga w opłacie podatku.   

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę.
 3. Ulga inwestycyjna – rachunki o wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę – modernizację budynku inwentarskiego.
 4. Ulga z tytułu nabycia gruntów – akt notarialny potwierdzający kupno gruntów.

 

FORMULARZE

 

    IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.

       Zał.:

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Grabica z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grabica w 2019 roku.data wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
data wykonania2019-01-10
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@