Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony 'Podatek leśny'Referat Finansowo - Podatkowy - Franas Mirosława, Zajdel Bożena

OPIS

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Wójt Gminy Grabica wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku, która doręczona jest podatnikowi na 14 dni przed terminem płatności. 

 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek płatny jest w terminach:

do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (do 15 marca).

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.


Odwołanie:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje  jej wykonania.


Ulgi:

Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:

- umorzenia zaległości,

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku,

- odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za      

  zwłokę.

Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

 

Odwołania:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica.

 

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek – piątek     godz.7.30  -  15.30.

 

                                                        PODSTAWA  PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.).

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1005).

3.Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym - Załącznik nr 10 ( Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2015 r., poz. 5519).

 

Ulgi:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Podatek leśny

Wypełniony formularz, złożony przez osoby fizyczne  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistnieniu zmian.

Do wglądu akt notarialny – w przypadku nabycia  lub zbycia.

 

Ulgi w opłacie podatku:

Wniosek wraz z uzasadnieniem.

Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę        

 

                                            FORMULARZE:

 

   IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.

 

 

 data wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
data wykonania2019-01-10
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@