Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Gminy  / Organizacja Urzędu Gminy  / Referat Organizacyjno - Obywatelski
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Organizacyjno - Obywatelski Referat Organizacyjno - Obywatelski

Symbol: RO

Nazwa: Referat Organizacyjno - Obywatelski

Komórka nadrzędna: Sekretarz Gminy 

mgr Edyta Skałbana Kierwonik Referatu
mgr Marta Banaszczyk
Podinspektor ds. Organizacyjno - Kadrowych
mgr inż. Michał Mędrzycki Informatyk
Alicja Migdał Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Działalności Gospodarczej
mgr. Joanna Senderecka
Inspektor ds. Profilaktyki Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Małgorzata Miksa Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

Do zadań Referatu należy:

 1. Zapewnienie sprawnej obsługi organów Gminy i funkcjonowania Urzędu.
 2. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i obsługa prawna Urzędu.
 4. Prowadzenie centralnych rejestrów aktów prawnych, w tym zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego i kierownika jednostki.
 5. Prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych związanych z kierownikami jednostek organizacyjnych.
 6. Gospodarowanie etatami i funduszem płac, prowadzenie spraw doskonalenia zawodowego, naboru i oceny kadr.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją robót publicznych, prac interwencyjnych, staży absolwenckich i praktyk zawodowych.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
 9. Koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji.
 10. Prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi, wewnętrznymi i zarządzaniem ryzykiem.
 12. Prowadzenie kancelarii, archiwum i biblioteki Urzędu.
 13. Wdrażanie nowoczesnych metod i technik pracy w Urzędzie.
 14. Prowadzenie strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
 15. Koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej.
 16. Koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu.
 17. Administrowanie siecią teleinformatyczną i archiwizacją danych.
 18. Wdrażanie i monitorowanie zabezpieczeń danych osobowych.
 19. Ewidencjonowanie systemów i programów komputerowych użytkowanych w Urzędzie.
 20. Zapewnienie przestrzegania praw autorskich przy używaniu oprogramowania informatycznego.
 21. Realizacja zadań z zakresu łączności i telekomunikacji.
 22. Nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej skrzynki podawczej.
 23. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego i teledozoru.
 24. Prowadzenie centralnego rejestru udostępniania danych osobowych.
 25. Obsługa wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, referendów oraz wyborów ławników.
 26. Współudział w organizowaniu wyborów do izb rolniczych oraz w organizacji spisów powszechnych.
 27. Administrowanie obiektem Urzędu, w tym również zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.
 29. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 30. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 31. Koordynowanie zadań z zakresu profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.
 32. Prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu osobowego.
 33. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 34. Wydawanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych.
 35. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie Gminy.
 36. Współpraca z organami bezpieczeństwa publicznego i sprawiedliwości.
 37. Sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu.
 38. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego.
 39. Prowadzenie spraw socjalnych załogi.
 40. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 41. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców.
 42. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o zgromadzeniach.
 43. Prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.


data wytworzenia2015-09-17
data udostępnienia2015-09-17
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin1061
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@