Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opis

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia organowi kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Tomasz Cygan, inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Bartłomiej Żak, referent ds. ochrony środowiska i usług komunalnych
pok. 18
tel. 044 616-11-80

Podstawa prawna:
art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy      świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
e)proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.  Dokumenty wynikające z Uchwały Rady Gminy Grabica z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grabica.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Miejsce złożenia dokumentu:
- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Grabicy
Grabica 66
97-306 Grabica
- bezpośrednio:
Kancelaria Urzędu Gminy w Grabicy, parter

Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 107 zł

Wzór wnioskudata wytworzenia2015-11-04
data udostępnienia2015-11-04
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin488
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@