Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Opis
  Termin i sposób załatwiania sprawy: Decyzja Wójta Gminy Grabica
Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i uzyskania uzgodnień organów opiniujących.

Jednostka odpowiedzialna:
Tomasz Cygan inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnejpok. 18tel. 044 - 616 - 11 - 80


Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna
  Art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
Uwaga: w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.

Miejsce złożenia dokumentu:


- za pośrednictwem poczty na adres:Urząd Gminy w Grabicy97- 306 Grabica
- bezpośrednio:
   Kancelaria  Urzędu Gminy w Grabicy (Parter)

Opłaty
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł
- przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby - 105,00 zł
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł
Opłatę dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku.

Wniosek

Karta informacyjnadata wytworzenia2015-11-04
data udostępnienia2015-11-04
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin544
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@