Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
Opis
  Termin i sposób załatwiania:Wniosek zostaje rozpatrzony w drodze decyzji, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Ireneusz Wojciechowski
inspektor ds. dróg i gospodarki komunalnej
pok. nr 22
tel. 044/616 - 11 - 78Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Grabica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna
  1. art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)
2. § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
Wymagane dokumenty
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy załączyć dodatkowo:
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej;
- projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w GrabicyOpłaty
  Opłaty administracyjne:

Za zajćcie 1m˛ powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej stawka wynosi:
1.przy zajęciu do 20% szerokości 1,00 zł
2.przy zajęciu od 20% do 50% szerokości 2,00 zł
3.przy zajęciu powyżej 50% szerokości 3,00 zł
Przy zajęciu poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych stosuje się stawki z podpunktu 1, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m˛ pasa drogowego w wysokości 0,70 zł.
Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (rzut poziomy) stawka opłat rocznych za 1m˛ wynosi:
1.poza obszarem zabudowanym  3,60 zł
2.na obszarze zabudowanym  5,40 zł
3.na obiekcie mostowym lub tunelu  50,00 zł
Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia na nim obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam stawka wynosi:
1.za każdy dzień zajęcia 1m˛ powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a)usytuowanego poza terenem zabudowanym  0,50 zł
b)usytuowanego w terenie zabudowanym  0,50 zł
2.za każdu dzień zajęcia 1m˛ powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów 0,30 zł
3.za kaýdy dzień zajćcia pasa drogowego zwiŕzanego z umieszczeniem 1m˛ powierzchi reklamy 1,50 zł

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2data wytworzenia2015-11-03
data udostępnienia2015-11-03
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin630
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@