Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej

Urząd Stanu Cywilnego - Migdał Alicja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Opis

W celu zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej należy złożyć odpowiednie dokumenty w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
W celu zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej należy złożyć odpowiednie dokumenty w USC miejsca zameldowania na pobyt stały kobiety lub mężczyzny. Do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.

Informacje dodatkowe

1. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów i zapewnienia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych powodów kierownik USC może wydać decyzję na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.
2. Nie mogą wstąpić w związek małżeński osoby niepełnoletnie, jednak z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
3. Nie mogą zawierać małżeństwa osoby spokrewnione lub powinowate w linii prostej, osoby pozostające w związku małżeńskim, ubezwłasnowolnione lub dotknięte chorobą psychiczną.
4. Cudzoziemiec zamierzający wstąpić w związek małżeński w Polsce musi przedłożyć z USC zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa w świetle jego prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski.

Termin załatwienia

Po złożeniu dokumentów w USC ustala się datę zawarcia małżeństwa.

Podstawa prawna

1. art. 1 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
2. art. 51-56, art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 późn. zm )
Wymagane dokumenty
1. Dowody osobiste do wglądu,
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia,
3. Osoby rozwiedzione: odpis skrócony aktu urodzenia i odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
4. Wdowa, wdowiec: odpisy skrócone aktów urodzenia i odpisy skrócone aktów zgonu małżonka.

Opłaty

1. Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
2. Decyzja o skróceniu miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarciemałżeństwa - 39 zł,

Po sporządzeniu aktu małżeństwa 3 odpisy skrócone tego aktu są zwolnione z opłaty skarbowej.data wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin498
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@