Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie na pobyt stały

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Migdał Alicja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opis

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Informacje dodatkowe

  1. Czynność tą można dokonać osobiście, przez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę przedstawiając potrzebne dokumenty.
  2. Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy można równocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
  3. Zameldowanie noworodka dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
  4. Osoby dokonujące zameldowania otrzymują potwierdzenie zameldowania na pobyt stały. Zaświadczenie to ważne jest 2 miesiące. W tym czasie zainteresowany zobowiązany jest do wyrobienia nowego dowodu osobistego.

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych(Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty osoby meldującej się, w przypadku osób niepełnoletnich odpis skrócony aktu urodzenia.
  2. Zaświadczenie o wymeldowaniu - dokument ten wydany jest przez urząd gminy właściwy ze względu na poprzednie zameldowanie na pobyt stały.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).
  4. Wypełniony druk - zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie pobytu stałegodata wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMagdalena Wspaniała
ilość odwiedzin468
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@