Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Grabica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Referat Organizacyjno - Obywatelski - Migdał Alicja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opis

Dane z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

1)    organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2)    Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Organom wyborczym i strażom gminnym(miejskim);

3)    komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4)    państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5)    Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane mogą być udostępnione:

1)    osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2)    jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3)    innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny  w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Dane udostępnia się na pisemny wniosek. Nie mogą być one wykorzystywane w innym celu, niż wskazany we wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie,  jeśli wymaga wyjaśnienia nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( tekst jedn. Dz.U.    z 2016 r. poz. 836),
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U.   z 2017 r. poz. 2482).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych

Opłaty

Udostępnienie danych – 31,00 zł

Opłatę wpłaca się na konto podstawowe urzędu gminy. Stanowi ona dochód budżetu państwa.

Wniosek o udostępnienie danychdata wytworzenia2015-09-22
data udostępnienia2015-09-22
sporządzone przez
opublikowane przezMichał Mędrzycki
ilość odwiedzin425
rejestr zmianzobacz »
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, urzadgminy@grabica.pl, www.gminagrabica.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@